Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Scania i największa w Europie firma transportowa Girteka zapowiadają nowe, silne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obie firmy aktywnie angażują się w redukcję emisji sektora transportowego.

Partnerstwo obejmuje dostawę do firmy Girteka do 600 elektrycznych pojazdów ciężarowych w ciągu najbliższych czterech lat. Jednocześnie partnerzy będą współpracować przy tworzeniu i optymalizacji infrastruktury do ładowania. Celem jest ograniczenie emisji klientów przewoźnika z zachowaniem kosztów na konkurencyjnym poziomie.

Porozumienie dotyczące pojazdów elektrycznych uzupełniono o realizację celów zrównoważonego transportu z wykorzystaniem pojazdów Scania z nowym układem napędowym Super. W ramach współpracy zwrócono również uwagę na rolę człowieka w zrównoważonym transporcie, podejmując działania dla podniesienia bezpieczeństwa kierowców oraz zapewnienia im stałego rozwoju w ramach firmy Girteka.

– Cieszymy się ze współpracy z firmą Girteka, która tak jak Scania stawia sobie za cel uczynienie transportu bardziej zrównoważonym. W ramach naszego celu, jakim jest osiągnięcie w nadchodzących latach znacznego udziału elektrycznych pojazdów ciężarowych w naszej sprzedaży, nawiązanie współpracy z kluczowymi interesariuszami europejskiego ekosystemu transportowego ma priorytetowe znaczenie. Mamy też możliwość podjęcia wspólnych działań nad innymi aspektami, w tym wsparciem dla kierowców – mówi Stefano Fedel, wiceprezes wykonawczy i dyrektor marketingu i sprzedaży Scania.

– Współpraca z firmą Scania to kolejny krok przybliżający nas do pierwszej dziesiątki europejskich firm logistycznych w Europie. Pragnąc skierować transport drogowy na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, dzielimy się naszymi doświadczeniami i wspólnie pracujemy nad tworzeniem przyszłego systemu transportowego Europy. Osiągniemy to dywersyfikując transport drogowy i wdrażając zarówno rozwiązania paliwooszczędne, jak i pojazdy elektryczne, aby świadczyć przystępne cenowo usługi logistyczne oparte na zrównoważonych rozwiązaniach – mówi Mindaugas Pasilauskas, dyrektor generalny ClassTrucks, firmy zarządzającej aktywami transportowymi Girteka.

Początek strony