Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Daimler Truck Holding AG  kontynuował rentowną ścieżkę wzrostu w trzecim kwartale. Spółka zwiększyła sprzedaż jednostkową Grupy rok do roku do 134 972 sztuk w III kwartale 2022 r. (+27 %).

Dzięki temu wzrostowi, a także poprawie cen netto, korzystnemu wpływowi kursów walutowych  i wyższemu wkładowi z działalności posprzedażnej, przychody Grupy znacznie wzrosły o 47% do 13,5 mld euro (3. kwartał 2021 r.: 9,2 mld euro). Portfel zamówień wzrósł w porównaniu do poziomu z roku ubiegłego.

EBIT Grupy  wzrósł o 159% do 1,273 mln euro w okresie sprawozdawczym (Q3 2021: 491 mln euro).

Jochen Goetz, dyrektor finansowy Daimler Truck: "Daimler Truck jest na dobrej drodze do tego, aby pierwszy rok finansowy jako niezależna firma również był rokiem sukcesu. Podkreśla to nasz silny rozwój biznesowy w trzecim kwartale, pomimo utrzymujących się wyzwań w łańcuchu dostaw, a także w cenach surowców i energii. Nasz sprint na koniec roku polega teraz na utrzymaniu tego tempa i dostarczeniu jak największej liczby zamówionych pojazdów do naszych klientów. "

Daimler Truck spodziewa się obecnie, że jego przychody na poziomie Grupy wyniosą od 50 do 52 mld euro w 2022 r. Daimler Truck spodziewa się, że przychody wyniosą od 48 do 50 mld euro (poprzednio 46-48 mld euro). Firma oczekuje obecnie skorygowanego zwrotu ze sprzedaży (ROS) w wysokości 7 – 9 % dla segmentu Mercedes-Benz (poprzednio 6 – 8 %).

Wykres pokazuje prognozy do 2025 roku w uzależnieniu od warunków rynkowych.

Daimler Truck nie zakłada  obecnie większych przestojów w produkcji z powodu brakujących części lub niedostępności gazu.

Początek strony