Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Na MASTER TRUCKU nie  zabrakło firmy LONTEX, która nie tylko pokazywała produkty, ale zorganizowała konkurs na Wzorowego Kierowcę 2022.

W konkursie wzięło udział ponad 90 chętnych. Na ich kartach  specjaliści Lonteksu wykryli wiele wykroczeń, wynikających głównie z niewiedzy. Każdy uczestnik konkursu miał możliwość indywidualnie omówić powstałe nieprawidłowości, przyczynę, skutki oraz tok prawidłowego postępowania. Konkurs ma za zadanie zwiększyć świadomość kierowców co do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących norm czasu pracy, odpoczynków oraz obsługi tachografów – co ma przyczynić się do zwiększenia „spokoju” kierowcy, choćby w przypadku kontroli drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 I miejsce zajął  – Artur Woźnicki - Wzorowy kierowca 2022. Zdobył nagrodę główną: zestaw narzędzi TengTools o wartości 2045,00 zł. II miejsce – Andrzej Chyliński, III miejsce – Krzysztof Popławski

A poniżej przedstawiamy dane statystyczne dotyczące wykrytych wykroczeń bazując na punktacji „Oceny ryzyka w zakresie występowania naruszeń” (kontrola danych z okresu ostatniego kwartału):

 BARDZO POWAŻNE WYKROCZENIA: 3128 pkt

1 pkt – przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin., jeżeli jego wydłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone (11h≤ …);

3 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (12h≤ …);

3 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (6h≤ …);

7 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (...<7h);

1 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(...<7h));

2 pkt – niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku (...<20h);

170 pkt – niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosowanych przypadkach;

2862 pkt – niemożność okazania zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni;

7 pkt – przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godz., jeżeli możliwość jego wydłużenia do 60 godz. została już wykorzystana (60h≤ …);

3 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 go 9 godz. (...≤ 10min);

19 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz. (...≤ 20min);

50 pkt – dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz. kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art.8 (13h≤ …).

 POWAŻNE NARUSZENIA: 235 pkt.

2 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (11h≤ …<12h);

3 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (5h≤ …<6h);

4 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (8h30≤...<10h);

1 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (7h≤...<8h);

1 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(7h≤...<8h));

1 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (7h≤...<8h);

1 pkt – przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godz., jeżeli możliwość jego wydłużenia do 60 godz. została już wykorzystana (56h≤ …<60h);

3 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 go 9 godz. (10...≤ 10min);

6 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz. (20<...≤ 30min);

213 pkt – dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz. kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art.8 (11h≤ …<13h).

 MNIEJSZEJ WAGI NARUSZENIA: 176 pkt.

6 pkt – przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin., jeżeli jego wydłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone (9h< …<10h);

24 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (10h< …<11h);

5 pkt – przekroczenie łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (90h<...<100h);

79 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (4h30< …<5h);

5 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (10h≤...<11h);

43 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (8h≤...<9h);

9 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(8h≤...<9h));

2 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (8h≤...<9h);

1 pkt – niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku (22h≤...<24h);

2 pkt – niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (42h≤...<45h);

 Jak można zauważyć najwięcej naruszeń, jakie wykazują powyższe dane statystyczne są wynikiem błędnej obsługi tachografu. Błędy te w dużej mierze polegają na braku wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia, nieprawidłowym operowaniem selektorem tachografu w zakresie aktywności, nieprawidłowym wpisie manualnym lub też nieprawidłowym zastosowaniem funkcji „specjalnych” - OUT/PROM/KOLEJ.

 Warto również podkreślić, że suma kar za weryfikowany kwartał wyniosłaby:

301 850 zł dla kierowców

115 950 zł złotych dla przedsiębiorstw

 

Początek strony