Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

W spotkaniu ministrów ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)  w Budapeszcie wziął udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obecni byli także wiceminister innowacji i przemysłu Węgier Dávid Vitézy, wiceminister transportu i budownictwa Słowacji Jaroslav Kmet’ oraz wiceminister transportu Czech Václav Bernard.

Kluczowymi tematami rozmów były wzajemne relacje państw V4 w zakresie m.in. trwającej rewizji wytycznych sieci TEN-T i budowa połączeń kolei dużych prędkości (KDP). Wiele uwagi poświęcono wspólnym działaniom jakie kraje V4 mogą podjąć oraz wyzwaniom jakie są stoją przed transportem w konsekwencji agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Przedstawiciele resortów omówili możliwości wsparcia Ukrainy w zakresie transportu, w tym utrzymanie nieprzerwanych łańcuchów dostaw oraz zapewnienie możliwości eksportu ukraińskich produktów rolnych. W tym kontekście wiceminister R. Weber zwrócił uwagę na potrzebę usunięcia barier administracyjnych i prawnych, które negatywnie wpływają na koszty operacji transportowych, czas i płynność dostaw. Wskazał także na konieczność wprowadzenia czasowych rozwiązań prawnych, które będą przeciwdziałać niedoborowi kierowców na rynku przewozów drogowych i minimalizacji tzw. przejazdów na pusto.

Jednym z punktów obrad była sesja dotycząca przeglądu wytycznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i projektu budowy połączeń kolei dużych prędkości.

– Rozbudowa połączeń na osi północ-południe wzmocni wschodnie regiony UE pod kątem gospodarczym i obronnym, co jest nie bez znaczenia w obecnej sytuacji geopolitycznej. Korytarz sieci bazowej Bałtyk – Adriatyk, razem z nowo utworzonym korytarzem Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie, już niebawem stanowić będą kluczowe przedsięwzięcia dla dalszego rozwoju obszaru Trójmorza. Co więcej, proponujemy wydłużenie nowego korytarza w kierunku Państw Bałtyckich, aby wykorzystać synergię Via Carpatia i Rail Carpatia z istotnymi projektami Via Baltica i Rail Baltica – powiedział Weber.

Omawiając projekt budowy systemu kolei dużych prędkości między państwami Grupy Wyszehradzkiej wiceminister R. Weber stwierdził, że to przedsięwzięcie może zmienić mapę transportową Unii Europejskiej na korzyść naszego regionu.

Na zakończenie wiceministrowie ds. transportu Polski, Węgier, Czech i Słowacji podpisali Memorandum w dziedzinie rozwoju i testowania współpracującej, połączonej i zautomatyzowanej mobilności.

Początek strony