Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

W swoim przemówieniu na zgromadzeniu TRATON SE w Monachium, Christian Levin, dyrektor generalny TRATON GROUP , wyjaśniał: „Co oznacza nowa strategia, TRATON Way Forward?

Oznacza to, że wyznaczyliśmy sobie jasne cele i konsekwentnie podejmujemy kroki, których potrzebujemy, aby je osiągnąć. Dzięki naszej nowej organizacji matrycowej i systemowi modułowemu TRATON, współpraca naszych marek stanie się bardziej wydajna, a większa koncentracja na potrzebach naszych klientów poprawi ich konkurencyjność. Naszym klientom oferujemy jeszcze bardziej atrakcyjne portfolio — tak będziemy się rozwijać. Mamy jasną mapę drogową dla naszych zelektryfikowanych, połączonych i zautomatyzowanych pojazdów użytkowych. Optymalizujemy naszą bazę kosztową i tworzymy długoterminową wartość. I opracowujemy nowe modele biznesowe dla transportu jutra”.

Aby stać się jeszcze bardziej wydajnym i dalej czerpać korzyści z transferu technologii w całej Grupie w przyszłości, 1 czerwca TRATON GROUP wdrożyła organizację macierzową. Wraz z Systemem Modularnym TRATON umożliwi to znaczne usprawnienia w planowaniu produkcji i w badaniach i rozwoju. Innym aspektem nowej organizacji powinno być jeszcze większe zbliżenie logistyki, produkcji i zakupów wszystkich marek.

Rada Wykonawcza i Nadzorcza TRATON SE proponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 EUR na akcję za ostatni rok obrotowy. Patrząc wstecz na rok 2021, widać, że TRATON osiągnął już wiele we wszystkich obszarach swojej nowej strategii. Aby móc objąć prowadzenie w dziedzinie e-mobilności, TRATON zainwestuje łącznie 2,6 miliarda euro w odpowiednie badania i rozwój w latach 2021-2026. Jednocześnie firma ogranicza inwestycje w konwencjonalne układy napędowe, dzięki czemu mniej niż jedną piątą wydatków na rozwój produktów w 2026 roku.

Początek strony