Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

ACEA zaproponowała by rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, jako centralny filar pakietu klimatycznego KE Fit for 55, było w pełni zsynchronizowane z przepisami dotyczącymi EMISJI CO2.‎

Po zaakceptowaniu projektu AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) przez Komisję Europejską w ub roku, ostatnio wniosek ten przejęla UE.

‎Wszelkie cele w zakresie redukcji emisji CO2 – niezależnie od tego, czy dotyczą one samochodów osobowych, dostawczych czy pojazdów ciężkich – mogą zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy celom tym towarzyszyć będą równie ambitne i obowiązkowe cele infrastrukturalne dla wszystkich 27 państw członkowskich UE.‎

‎Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) docenia zmianę z dyrektywy na rozporządzenie, ponieważ zapewnia to wszystkim stronom znacznie większą pewność prawa.‎

‎Biorąc pod uwagę niewystarczające wdrożenie infrastruktury ładowania i tankowania w całej Unii Europejskiej, ACEA z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie obowiązkowych celów dla państw członkowskich zamiast dzisiejszych celów orientacyjnych. ‎

‎Przemysł motoryzacyjny z zadowoleniem odnotowuje również, że propozycja AFIR odnosi się do wymagań wszystkich typów pojazdów – nie tylko samochodów osobowych, ale także samochodów dostawczych i pojazdów ciężkich.‎ ‎Europejscy producenci samochodów są jednak poważnie zaniepokojeni ogólnym brakiem ambicji wniosku aFIR, który wydaje się być nawet niższy niż wymogi obecnej dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).‎

‎‎Dla pojazdów ciężkich ACEA rekomenduje;
Zwiększenie poziomu całkowitego zapotrzebowania na moc wyjściową na pulę/stację ładowania w sieci bazowej TEN-T (art. 4 ust. 1a).‎

Zwiększenie liczby stacji ładowania dostępnych na parkingach (art. 4 ust. 1c)‎

Zwiększenie poziomu całkowitych wymagań dotyczących mocy wyjściowej dla basenów ładowania w węzłach miejskich (art. 4 ust. 1 lit. e)‎

Przyspieszenie budowy stacji tankowania wodoru (art. 6)‎

Zmniejszenie maksymalnej odległości między stacjami ciekłego wodoru (art. 6)‎

Początek strony