Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Co to są te  Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) na drogach? Pojęcie ITS obejmuje  zarządzanie ruchem czy monitorowanie warunków drogowych. Priorytetowym przedsięwzięciem  jest  projekt pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I.

Łączna długość sieci drogowej objętej tym projektem wynosi ok. 1100 km, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów. Jest to obecnie największy projekt ITS tego typu realizowany w Europie.
KSZRD obsługiwany będzie przez Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie, przy ścisłej współpracy z Regionalnymi Centrami w Strykowie, Widawie (k. Wrocławia), Dworku (k. Gdańska) i Kończycach (k. Katowic). W związku z realizacją projektu powstaje „serce” Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, czyli system centralny.

W 2021 r. GDDKiA  zakończyła proces zawierania umów na realizację poszczególnych elementów projektu KSZRD. Zaczęła też prace w terenie związane z utworzeniem połączeń zasilających poszczególne moduły rozproszone (kamery monitorujące ruch pojazdów, stacje meteo czy znaki zmiennej treści). Dotyczy to podłączenia sieci elektrycznej, ułożenie światłowodu oraz instalację szaf koncentracyjnych, w których umieszczone zostaną urządzenia. Rozpoczął się również montaż bramownic ze znakami zmiennej treści, które będą informować kierowców o sytuacji na drodze.

Przez cały ubiegły rok trwały prace związane z dostosowaniem budynku przy ul. Płaskowickiej w Warszawie do potrzeb Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem.

2 listopada ubiegłego roku ruszyły też prace nad oprogramowaniem systemu centralnego KSZRD.

W tym roku rozpocznie się  montaż poszczególnych urządzeń ITS. Trwać będą dalsze prace związane z wykonaniem oprogramowania systemu centralnego.

Krajowy System Zarządzania Ruchem wyposażony będzie w najnowocześniejsze urządzenia, pozyskujące informacje m.in. o prędkości, liczbie i rodzaju pojazdów poruszających się daną drogą. System umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i pozwoli na bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom.

Początek strony