Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Oznakowany furgon z zabudową biurową oraz specjalistycznym wyposażeniem do kontroli emisji spalin i poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy dostali funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Radomia.

Zakup nowego samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto mazowiecka ITD zakupiła system do zdalnej kontroli inteligentnych tachografów i sprzęt komputerowy.

Nowy furgon umożliwia inspektorom przeprowadzać szeroki zakres kontroli drogowych. Ale przede wszystkim został on przystosowany do działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Na wyposażeniu radiowozu znajduje się dymomierz, sonometr oraz urządzenie służące do pomiaru promieniowania radioaktywnego – będzie ono wykorzystywane głównie podczas kontroli transportów odpadów. Ponadto nowy furgon posiada m.in. przenośne wagi do pomiaru mas i nacisków osi kontrolowanych pojazdów.

Zakup samochodu z zabudową biurową i specjalistycznym wyposażeniem został w połowie sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Furgon został oficjalnie przekazany do użytku mazowieckim inspektorom przez m.in. prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marka Ryskę, z-cę prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego, wicewojewodę mazowieckiego Artura Standowicza oraz posła Marka Suskiego i posłankę Agnieszkę Górską.

Oprócz nowego pojazdu mazowiecka ITD wzbogaciła się również o system do zdalnej kontroli inteligentnych tachografów i sprzęt komputerowy. Specjalna antena z oprogramowaniem posłuży do wstępnej selekcji pojazdów, które będą zatrzymywane do bardziej szczegółowej kontroli tachografu i czasu pracy kierowcy. Umożliwi skuteczniej ujawniać manipulacje polegające m.in. na jeździe na cudzej karcie lub bez karty zalogowanej w tachografie. Kupno nowego sprzętu komputerowego oraz systemu do zdalnej kontroli tachografów zostało w całości sfinansowane z budżetu wojewody mazowieckiego.

 

Początek strony