Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Grupa Wielton wypracowała w samym trzecim kwartale 488,1 mln zł przychodów, osiągając wartość zbliżoną do rekordowego analogicznego okresu w 2019 r. (spadek o 4,6 proc.).

Od lipca do września br. Grupa sprzedała 4112 szt. pojazdów (spadek o 7,1 proc. rdr). Uzyskane wyniki sprzedażowe przełozyły się na 34,0 mln zł‚ EBITDA (wzrost o 0,3 proc. rdr) oraz 10,4 mln zł zysku netto (spadek o 17,5 proc. rdr). Dobre wyniki Grupy zostały osiągnięte dzięki obserwowanej poprawie popytu na kluczowych rynkach w trzecim kwartale, a w szczególności we wrześniu br.

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe wykazał Fruehauf z rynku francuskiego oraz brytyjski Lawrence David. Podejmujemy działania mające na celu poprawę rentowności naszego biznesu. Nadal działamy w dobie niepewności związanej z pandemią, dlatego niezwykle ważnym aspektem jest wykorzystanie sprzyjających okoliczności rynkowych. Naszym celem jest zakończenie 2020 r. wynikiem, pozwalającym nam potwierdzić trwałe odwrócenie negatywnego trendu zarysowanego w pierwszym półroczu - powiedział Mariusz Golec, I wiceprezes zarządu Wielton SA, CEO Grupy Wielton.

Fruehauf sprzedał w trzecim kwartale 1050 szt. produktów (spadek o 3,1 proc. rdr), co przełożyło się na 137,9 mln zł‚ przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3,7 proc. rdr). Z kolei brytyjski Lawrence David zanotował w raportowanym kwartale wzrost przychodów o 16,0 proc. do wartości 82,0 mln zł‚ przy sprzedaży 936 szt. pojazdów. Wielton sprzedał w samym trzecim kwartale 731 szt. pojazdów drogowych i z segmentu Agro.

Po trzech kwartałach br. Grupa Wielton wypracowała 1,3 mld zł skonsolidowanych przychodów (spadek o 29,1 proc. rdr). Rok temu Grupa Wielton rozpoczęła budowę centrum kompetencyjnego naczep niskopodwoziowych opartego na know-how spółki Langendorf. W kolejnym kroku rozwoju centrum Grupa uruchomiła spółkę Langendorf Polska. Siedziba i hale produkcyjne Langendorf Polska są zlokalizowane na terenie zakładów Wielton w Wieluniu. Docelowo spółka bedzie zatrudniała nawet 150 osób. Niemiecka spółka Langendorf przejmuje pełną opiekę nad rozwojem produktowym naczep niskopodwoziowych. Będą one oferowane w całej Grupie Wielton.

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Początek strony