Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Zarząd MAN Truck & Bus SE czuje się zmuszony do przerwania porozumienia ramowego i umowy o bezpieczeństwie pracy.

Producent MAN Truck & Bus SE ogłosił wprowadzenie kompleksowej reorganizacji firmy. Aby wdrożyć plany transformacyjne, kierownictwo firmy zaproponowało pracownikom pełne zaufania rozmowy, aby wspólnie zaplanować przyszłość firmy. Te rozmowy mają się rozpocząć wkrótce.
Firma czuje się zmuszona ze względów ekonomicznych do rezygnacji z gwarancji zatrudnienia i umowy o kontynuacji programów zatrudnienia. Jeśli
przedstawiciele załogi i pracodawcy uzgodnią wspólny program dla reorganizacji MAN-a do końca roku, umowy o bezpieczeństwie pracy mogą zostać ponownie uchwalone, w całości lub w części, w zależności od wyniku negocjacji.
Wypowiedzenie to ma również wpływ na świadczenia wykraczające poza układ zbiorowy, które również dotyczą tej umowy.
Pomimo najnowocześniejszego portfolio produktów, MAN Truck & Bus SE jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Bez koniecznych cięć firma będzie
niezdolne do inwestowania w przyszłość.
Dr Martin Rabe, członek zarządu ds. Zasobów ludzkich i pracy, dyrektor MAN Truck & Bus SE: „MAN stoi w obliczu trudnych czasów. Zarząd jest przekonany, że obie strony są świadome tej odpowiedzialności i że będziemy mogli rozpocząć wkrótce konstruktywne i zorientowane na cel negocjacje”.

 

Początek strony