Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

To miejsce znają nie tylko krakowianie i małopolanie – zjazd z obwodnicy autostradowej w kierunku Myślenic… Coś wreszcie drgnęło !

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał 5 października 2020 r. program inwestycyjny rozbudowy węzła Kraków Południe. Umożliwi to rozpoczęcie przygotowań dokumentacji i później realizacji inwestycji. Węzeł ten rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa w ciągu A4 i zakopianką, czyli drogą krajową nr 7 oraz Krakowem. Wysokie natężenie ruchu w godzinach szczytów przekłada się na blokowanie lub mocne spowolnienie pasów A4 w kierunku miasta i krajowej siódemki. Ta ostatnia rozprowadza ruch na południe od Krakowa oraz do Bielska-Białej. Potoki ruchu łączą się i blokują także miejskie arterie.

Już w 2015 r. generalny pomiar ruchu wskazał, że na odcinku zakopianki pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdża średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę. Jest to poziom zakładany często dla tras szybkiego ruchu, a nie dróg klasy GP.

Rozbudowa węzła A4 Kraków Południe poprawi płynność ruchu zarówno na węźle, jak i na zakopiance. Zwiększy wyraźnie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w stronę Podhala.

W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic.

Prace przygotowawcze rozbudowy węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2020 – 2024, a realizacja robót na lata 2025 – 2026.

Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja, deklaruje udział w kosztach odszkodowań i części robót. Dlatego zostanie zawarte porozumienie z miastem w sprawie współfinansowanie tego zadania.

Od granicy Krakowa na południe realizowane jest już inne opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy DK7 w Libertowie. Do etapu prac nad dokumentacją należy także uzyskanie decyzji środowiskowej i przygotowanie koncepcji programowej. Powstanie dwupoziomowy węzeł i bezkolizyjne przejście dla pieszych. Ogłoszenie przetargu w systemie projektuj i buduj planowane jest pod koniec 2021 r., a zakończenie budowy w 2025 r.

 

Początek strony