Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Znaczenie transportu dla rozwoju gospodarczego w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 było szeroko omawiane na spotkaniu ministrów ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Rozmowy z przedstawicielami Czech, Słowacji i Węgier w formie wideokonferencji odbyły się 28 września 2020 r. Stronę polską reprezentowali minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Było to pierwsze posiedzenie ministrów transportu V4 od czasu objęcia przez Polskę prezydencji 1 lipca br.

Sektor transportu jest jednym z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

- W czasach konieczności zachowania dystansu społecznego, transport jako element łączący społeczeństwa i gospodarki poniósł ogromne straty. Bez wątpienia potrzebuje wsparcia, aby nadal zapewniać odpowiedni poziom łączności. - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Roczne przewodnictwo Polski w grupie zbiegło się w czasie z bezprecedensowym, ogólnoświatowym kryzysem wywołanym pandemią Covid-19, dlatego jego mottem jest „Powrót na właściwe tory”. Przedstawiając  priorytety polskiej prezydencji w V4 w odniesieniu do transportu, minister Adamczyk podkreślił, że wspólne działania w najbliższym czasie będą się koncentrować na kwestiach rozwoju gospodarczego regionu, także w kontekście wychodzenia z kryzysu. Dodatkowo, istotnym tematem polskiej prezydencji w V4 będzie proces rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), w tym również w kontekście konieczności utrzymania inwestycji infrastrukturalnych jako sposobu na zwalczanie negatywnych skutków kryzysu.

 

Początek strony