Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, pomimo negatywnego stanowiska GDDKiA, od 1 października 2020 r. podnosi stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.

GDDKiA wskazała że, wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy.

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z Umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej Umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji Stalexportu w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd.

Zdaniem GDDKiA, Koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje zgoła odmienne działania, obniżając stawki opłat.

Patrząc przez pryzmat wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA, ustalone są rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony (czyli i furgonetki) stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady wynosi 10 gr.

Tymczasem za przejazd ok. 60-kilometrowego koncesyjnego odcinka Katowice - Kraków zapłacimy na bramkach dwukrotnie po 12 zł (ok. 40 gr za 1 km). Dotychczas za przejazd pojazdami samochodowymi do 3,5 tony opłata na każdej z dwóch bramek wynosiła 10 zł (ok. 33 gr za 1 km).

Opłata za przejazd zestawem pow, 3 osi (jedna bramka) wynosi 35 zł, chyba zapłacimy automatycznie, to 30 zł.

 

 

 

Początek strony