Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi liczne kontrole autobusów dowożących dzieci.

Na co zwracają uwagę inspektorzy ITD i jak pandemia Covid-19 wpłynęła na zakres kontroli – o tym w trakcie briefingu 2 września 2020 r. mówili minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą kontrole autobusów szkolnych przez cały rok, jednak w pierwszych tygodniach roku szkolnego działania te są zintensyfikowane. 

- Stan techniczny autobusów szkolnych nie powinien budzić żadnych zastrzeżeń, dlatego Inspekcja, zarówno w ramach działań własnych, jak i na wniosek rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół będzie zwracała uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych dojeżdżających autobusami szkolnymi. W tym roku, ze względu na czas pandemii, poprosiłem również Inspekcję, aby w trakcie kontroli w ramach działań prewencyjnych inspektorzy zwracali uwagę, czy przestrzegane są zasady sanitarne – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Kontrole obejmują kilka aspektów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżujących dzieci. Inspektorzy sprawdzają, czy kierowcy są trzeźwi, wypoczęci, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia autobusu, a autobusy są sprawne technicznie. Niestety, z naszych obserwacji wynika, że stan techniczny autobusów szkolnych jest gorszy niż chociażby kontrolowanych w okresie wakacyjnym autokarów wycieczkowych – mówił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.


W pierwszych tygodniach ubiegłego roku szkolnego sprawdzono 1442 autobusy szkolne. Inspektorzy zatrzymali 151 dowodów rejestracyjnych i wycofali z ruchu 39 autobusów z powodu wykrytych nieprawidłowości.

W szkolnych przewozach autobusowych, w związku z pandemią Covid-19, obowiązują zasady analogiczne jak w transporcie publicznym. Dzieci, opiekunowie i kierowcy powinni między innymi zasłaniać usta i nos, stosując np. maseczki. 

- Wszyscy pasażerowie, kierowcy i przedsiębiorcy powinni przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2. Jestem przekonany, że dzieci w szkole będą bezpieczne, jeśli rodzice i pracownicy szkół będą rozważnie postępować i przestrzegać regulaminów oraz procedur. To ważne, by zarówno rodzice, jak i nauczyciele propagowali wśród dzieci odpowiednie zasady sanitarne – powiedział Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.


Uczestnicy briefingu zaapelowali również do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu szkół, przepisową jazdę i stosowanie się do ograniczeń prędkości.


l

Początek strony