Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy jest elementem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Przedmiotem projektu KSZRD jest budowa i wdrożenie systemu centralnego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Celem jest wdrożenie wraz z pozostałymi regionalnymi projektami wdrożeniowymi (RPW Katowice, RPW Gdańsk, RPW Łódź) elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych o długości ok. 1100 km oraz ich integracja z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego.

Umowa na RPW dla autostrady A4 i AOW A8 jest pierwszą z czterech umów, jakie zostaną podpisane. Powyższa umowa obejmuje dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 od węzła Wrocław Południe aż do granicy z województwem śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 (AOW A8). Podpisany z konsorcjum firm Wasko (lider) i Trax Elektronik (partner) kontrakt zobowiązuje wykonawcę nie tylko do wdrożenia systemu, ale również do świadczenie usług wsparcia i utrzymania przez 5 lat. Wdrażanie systemu będzie realizowane etapowo.

W ramach umowy część dolnośląskiego i cały opolski odcinek A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. To pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem poprzez chociażby sterowanie prędkością i pasami ruchu, wykrywanie zdarzeń czy też sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi. Dodatkowo w czasie podróży przekazywane będą kierowcom istotne informacje, m.in. o warunkach ruchu i czasach podróży, o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 166 619 863,20 złotych brutto.

Integracja Systemu z systemem centralnym planowana jest do końca 2022 roku.

W następnym etapie zostaną podpisane umowy na kolejne trzy Regionalne Projekty Wdrożeniowe obejmujące drogi: w oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie, w Łodzi, Katowicach.

Realizacja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym jest dofinansowywana ze środków unijnych i realizowana w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF w kwocie ponad 123 mln euro.

 

l

Początek strony