Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

  1. reklama ciężarówka
Jak naprawiać A4 koło Krzyżowej ?

Drogowcy przywrócili przejezdność na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Krzyżowa a LSSE Obszar Krzywa. Ruch  odbywa się  z ograniczeniem prędkości do 40 km/h.

Ruch bez ograniczeń przywrócony zostanie w najbliższym czasie, po wymianie uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej. Prace zostaną wykonane przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego, aby do minimum ograniczyć czas ich trwania oraz związane z tym utrudnienia.

Wykonane prace dotyczyły odcinka poniemieckiej autostrady przebudowanej w latach 1994-1996 a teraz analizowane są możliwości rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa.

W miniony piątek, na jezdni autostrady A4 w kierunku granicy, uszkodzeniu uległo kilka płyt betonowych. Stwierdzone zostało samoistne zdylatowanie płyt betonowych, co doprowadziło do odspojenia płyt nawierzchni. Na jezdni widoczne były wypiętrzenia płyt względem siebie. Niezwłocznie podjęto decyzję o doraźnej naprawie z wykorzystaniem szybkich metod naprawczych. W niedzielę udrożnione zostały oba pasy autostrady A4 w kierunku zachodnim. Wprowadzono czasowe ograniczenie prędkości przejazdu do 40 km/h. W najbliższym czasie planowana jest wymiana uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego. Ruch jezdnią w kierunku Wrocławia odbywa się cały czas bez utrudnień.

Analizie poddano warianty budowy autostrady w nowym śladzie (na północ i południe od obecnego przebiegu) lub rozbudowy w istniejącym przebiegu do przekroju dwa razy po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny w następujący sposób: budowa jednej jezdni (trzy pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (trzy pasy ruchu + pas awaryjny).

 

Początek strony