Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

  1. reklama ciężarówka
A2 idzie na wschód na razie o 15 km

Od dawna nie było słychać o otwarciach nowych odcinków autostrad, więc z miłym zaskoczeniem witamy pierwszy, 15 kilometrowy fragment A2 od Warszawy do Mińska.

Zakończenie tej budowy pozwoliło wyprowadzić ruch tranzytowy ze starej DK2 pomiędzy węzłem Halinów a Mińskiem Mazowieckim i skrócić czas przejazdu.

W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa autostrada z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod trzeci pas. Wybudowane zostały drogi do obsługi ruchu lokalnego. W części przebudowane zostały istniejące drogi gminne i powiatowe. Zakres robót obejmował również przebudowę infrastruktury kolidującej z autostradą i budowę nowej.
Na odcinku pomiędzy węzłem Halinów a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego, po obu stronach trasy, budowane są Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), z terminem zakończenia prac w październiku 2020 r.
Inwestycję, obejmującą  projekt i budowę dwóch odcinków A2: węzeł Lubelska – węzeł Halinów i węzeł Halinów - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego, realizowała  firma Polaqua. Wartość inwestycji to prawie 755 mln zł, w tym koszt robót budowlanych -  ok. 538 mln zł. Część z tej kwoty, ok. 329,6 mln zł, stanowiło dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5 marca 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała  umowę na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 o długości 12 km pomiędzy węzłami Kałuszyn (Ryczołek) i Groszki. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.
Dla 13-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.
Dobiegają końca prace nad koncepcją programową dla odcinków od Siedlec przez Białą Podlaską do granicy państwa, o łącznej długości 95,5 km. Budowa tych odcinków planowana jest na lata 2022-2025.

 

Początek strony