Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Generalna Dyrekcja Dróg pracuje nad skutecznym rozwiązaniem informującym o bezpiecznych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

W ramach istniejącego Krajowego Punktu Dostępowego, GDDKiA, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Delegowanego Komisji  nr885/2013, planuje rozbudować udostępnione już dane na temat parkingów wzdłuż kluczowych korytarzy drogowych. Dostarczane dla użytkowników informacje będą dotyczyły istniejącej, bezpiecznej infrastruktury parkingowej dedykowanej dla samochodów ciężarowych usytuowanej nie tylko bezpośrednio przy drogach klasy A i S, ale także zlokalizowanej w sąsiedztwie (korytarzach) tych dróg, w szczególności w okolicach węzłów drogowych. 

W celu zgromadzenia możliwie jak największej liczby takich miejsc, GDDKiA przygotowała krótki formularz skierowany do właścicieli i zarządców bezpiecznych parkingów, który pozwoli na dostarczenie użytkownikom dróg informacji dotyczących lokalizacji oraz usług dostępnych na danym parkingu.

Informacje te, za zgodą operatora, będą udostępniane przez GDDKiA zainteresowanym osobom i podmiotom za pośrednictwem Krajowego Punktu Dostępowego.

 GDDKiA zachęca zarządców do skorzystania z tego źródła informowania o oferowanych usługach i wypełnienia formularza. Wypełniony formularz ze strony www.gddkia.gov.pl  należy wypełnić, podpisać i odesłać do siedziby GDDKiA na adres: Generalna Dyrekcja Dróg pracuje nad skutecznym rozwiązaniem informującym o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych. 

W ramach istniejącego Krajowego Punktu Dostępowego, GDDKiA, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Delegowanego Komisji  nr?885/2013, planuje rozbudować udostępnione już dane na temat parkingów wzdłuż kluczowych korytarzy drogowych. Dostarczane dla użytkowników informacje będą dotyczyły istniejącej, bezpiecznej infrastruktury parkingowej dedykowanej dla samochodów ciężarowych usytuowanej nie tylko bezpośrednio przy drogach klasy A i S, ale także zlokalizowanej w sąsiedztwie (korytarzach) tych dróg, w szczególności w okolicach węzłów drogowych. 

W celu zgromadzenia możliwie jak największej liczby takich miejsc, GDDKiA przygotowała krótki formularz skierowany do właścicieli i zarządców bezpiecznych parkingów, który pozwoli na dostarczenie użytkownikom dróg informacji dotyczących lokalizacji oraz usług dostępnych na danym parkingu.

Informacje te, za zgodą operatora, będą udostępniane przez GDDKiA zainteresowanym osobom i podmiotom za pośrednictwem Krajowego Punktu Dostępowego.

 GDDKiA zachęca zarządców do skorzystania z tego źródła informowania o oferowanych usługach i wypełnienia formularza. Wypełniony formularz ze strony www.gddkia.gov.pl  należy wypełnić, podpisać i odesłać do siedziby GDDKiA na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Departament Zarządzania Siecią Dróg Krajowych 

ul. Wronia 53 00-874 Warszawa

z dopiskiem “Bezpieczne parkingi”

Początek strony