Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

  1. reklama ciężarówka
Recycling ciężarówek wg Renault Trucks i Indra

Renault Trucks przyspiesza przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i rozwija sieć z Indrą w celu recyklingu i ponownego użycia części do ciężarówki.

Obaj partnerzy przeprowadzają roczne wstępne badanie, którego wnioski zostaną przedstawione jesienią.
Prezydent Renault Trucks Bruno Blin i Loic Bey-Rozet, dyrektor wykonawczy Indra Automobile Recycling, podpisali list określający warunki współpracy między producentem ciężarówek i specjalistą ds. recyklingu motoryzacyjnego, dla stworzenie sieci do recyklingu, ponownego użycia i odzyskiwania części ciężarówek. Dwaj partnerzy kończą przeprowadzanie badań przy wsparciu finansowym ADEME i pomocy CIDER Engineering, partnera Indra specjalizującego się w demontażu ciężkich instalacji.

Od lipca 2020 r. Renault Trucks i Indra Automobile Recycling rozpoczną recykling ciężarówek na większą skalę. Pięć centrów recyklingu samochodów Indra przyjmie po 15 ciężarówek Renault do demontażu.

Po wyczyszczeniu i sprawdzeniu, części będą oferowane klientom za pośrednictwem Renault i sieci dealerów. Pozostały materiał z demontażu zostanie poddany recyklingowi. Od teraz do końca roku w Indrze zostanie zdemontowanych około stu ciężarówek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony