Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

  1. reklama ciężarówka
II  "łącznik brzeski" początkiem "sądeczanki"

Wygląda na to, że zapowiadana od lat trasa zwana „sądeczanką”, łącząca Nowy Sącz z Brzeskiem i autostradą A4 jednak powstanie.

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej nr 75 od Brzeska do Nowego Sącza, II etap tzw. „łącznika brzeskiego”.

II część „łącznika brzeskiego” z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek, czyli II część „łącznika brzeskiego” powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie.

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu „łącznika brzeskiego” pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

 

 

 

Początek strony