Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

To sytuacja wręcz niespotykana bo do gotowej od kilku lat autostrady A4 dobudowano nowy węzeł w Niepołomicach.

Od kilku lat taka ingerencja w istniejący układ dróg szybkiego ruchu w Polsce nie miała miejsca, więc świadczy to o determinacji samych Niepołomic i zrozumieniu przez GDDKiA szczególnych warunków w tym miejscu. Chodzi m.in. o dobrze rozwijającą się strefę ekonomiczną.

"Nowy węzeł drogowy na autostradzie A4 pozwoli na ograniczenie ruchu tranzytowego, prowadzonego obecnie drogą krajową nr 75 od węzła Targowisko do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964. Inwestycja, która została zrealizowana dzięki dobrej współpracy rządu z samorządami, to także szansa na dalszy rozwój strefy ekonomicznej" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Koszt budowy węzła Niepołomice wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów. Wykonawcą zadania było polsko-litewskie konsorcjum TRAKCJA PRKiI SA i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI”. Zakres inwestycji obejmował budowę: węzła w ciągu autostrady A4 do obsługi wszystkich relacji, wjazdów i zjazdów, z równoległymi pasami włączania i wyłączania,

łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji, dwóch zespolonych rond na drodze wojewódzkiej DW964.

 


Węzeł Niepołomice umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady do miejscowości bezpośrednio przylegających do trasy oraz do Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. Codziennie do strefy, która obecnie zajmuje ok. 500 ha, dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że w najbliższych latach Niepołomicka Strefa Inwestycyjna powiększy się, a liczba pracujących w niej osób wzrośnie z ok. 4500 osób obecnie do 8000 osób.

 

 

 

l

Początek strony