Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

  1. reklama ciężarówka
Będzie dobra droga do Medyki

Rusza rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka o długości ok. 7 km. Eurovia Polska SA ma zrealizować zadanie w 19 miesięcy.

Zaplanowane prace zapewnią odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tego ostatniego nieprzebudowanego odcinka drogi kierującej do przejścia granicznego Medyka-Szeginie.

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

Na odcinku objętym rozbudową nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów do skrętu, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów.

Odcinek DK28 Zator - Medyka ma charakter strategiczny, gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Przejście graniczne Medyka – Szeginie jest bowiem jedynym na Podkarpaciu przejściem granicznym z Ukrainą z ruchem pieszych. Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl oraz gminy Medyka.

 

Początek strony