Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

  1. reklama ciężarówka
Gdzie pójdzie dodatkowych 21 mld na drogi ?

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych. Więcej pieniędzy zostanie przewidzianych m.in. na budowę S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń – Bydgoszcz.

Zwiększenie środków na drogi będzie korzystne dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą program pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez ministra infrastruktury.

 


Droga ekspresowa S6.

Na budowę drogi przeznaczymy dodatkowo ok. 9 mld zł. Powstanie obwodnica Metropolii Trójmiejskiej: 31,7 km, ok. 2,2 mld zł, droga na odc. Lębork – Bożepole Wielkie (dk 6): 22 km, ok. 1,4 mld zł, droga Koszalin – Słupsk: 46,2 km, ok. 2,6 mld zł, droga Słupsk – Lębork: 49,6 km, ok. 2,9 mld zł.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpi ok. 2022 r.

Droga ekspresowa S10.

Na budowę drogi przeznaczymy dodatkowo ok. 2,8 mld zł. To droga Toruń – Bydgoszcz wraz z węzłem Toruń Płd: 50,4 km, 2,8 mld zł.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2023 r.

Na budowę pozostałych dróg przeznaczymy dodatkowo ok. 9,8 mld zł, w tym:

budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko – rozpoczęcie realizacji: 74,5 km, więcej o 2,8 mld zł.

budowa drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3) – rozpoczęcie realizacji: 50 km, więcej o 2 mld zł.

budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko – Nowy Sącz: 47,7 km, więcej o 1,7 mld zł.

budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce: 21,3 km, więcej o 968 mln zł.

budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Babica (bez węzła) – Barwinek: 74,9 km, więcej o 800 mln zł.

budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ): 23,8 km, więcej o 441 mln zł.

budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Choroszcz – Ploski – Chlebczyn: 128 km, więcej o 356 mln zł.

budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: 33 km, więcej o 300 mln zł.

S52 Północna Obwodnica Krakowa: 14,5 km, więcej o 160 mln zł.

budowa obwodnicy Łochowa: 8,2 km, więcej o 103 mln zł.

budowa drogi S7 Gdańsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów: 34,6 km, więcej o 87 mln zł.

budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki): 8,5 km, więcej o 21 mln zł.

Zwiększenie wydatków Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł nastąpi po 2021 r. i będzie wynosiło:

w 2022 r.: 6,5 mld zł;

w latach 2023-2025: 15,2 mld zł.

Zwiększone finansowanie będzie pochodziło z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z refundacji z budżetu środków europejskich. Dodatkowe pieniądze będą także pochodziły z przesunięcia z budżetu państwa części wpływów podatku akcyzowego oraz z wpływów z opłaty elektronicznej pobieranej z nowobudowanej sieci dróg szybkiego ruchu.

 


 

 

Początek strony