Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Renault Trucks jest już drugą marką ciężarową, która zapowiada ograniczenie ilości pracowników w związku z sytuacją na rynku.

W komunikacie kierownictwo koncernu RT zapowiada dostosowanie zatrudnienia do obecnej i przewidywanej sytuacji na rynku, na którą wpłynęły i COVID-19 i zmniejszony popyt na pojazdy użytkowe.

Producent planuje dostosowanie załogi we Francji żeby zachować konkurencyjność i umożliwić długoterminowy wzrost.

Zdaniem władz spółki kryzys po epidemii będzie miał silny i długotrwały wpływ na wyniki firmy.

W roku 2020 RT przewiduje znaczący spadek popytu na ciężarówki i nie oczekuje powrotu do sytuacji przed kryzysem ani w krótkiej ani w średniej perspektywie czasowej. A spółka już odczuwa skutki ekonomicznych problemów sektora transportowego i przewiduje trwałe zmniejszenie popytu na pojazdy użytkowe. Natychmiastowym skutkiem jest wyraźny spadek przychodów spółki. A żeby zrównoważyć ten spadek i umożliwić inwestowanie w przyszłość, francuski producent stara się zmniejszać koszty.

Dostosowując organizację do zmniejszonego popytu, zamierza zmniejszyć zatrudnienie o 463 pracowników umysłowych, ale jednocześnie chce tworzyć nowe miejsca pracy, co może ograniczyć skalę obniżki zatrudnienia.

Jak oznajmił prezes RT Bruno Blin, firma chce się oprzeć na dobrowolnych rezygnacjach i odejściach oraz wewnątrz firmowych przegrupowaniach. Zarząd ma współpracować ze związkami zawodowymi nad wypracowaniem zbiorowego porozumienia co do planowanych zmian zatrudnienia.

l

Początek strony