Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Dyrekcja Dróg regularnie monitoruje poziom ruchu drogowego, ale oparty na częściowych danych. Ruch stopniowo rośnie.

Tak jak wcześniej, GDDKiA sprawdza ruch w oparciu o dane z 32 punktów automatycznego pomiaru przy drogach krajowych w całym kraju. Teraz porównano dane z tygodnia od 8 do 14 czerwca z danymi z tygodnia poprzedzającego. Dla samochodów osobowych ruch wzrósł o 8 procent, ale dla ciężarowych był niższy o 16 procent. Jednak ten tydzień był nie do końca reprezentatywny, gdyż wpłynęły na jego wyniki zawirowania związane z długim weekendem (Boże Ciało). Inne porównanie, z tygodniem czerwcowym roku 2019 także pokazuje że obecny ruch jest mniejszy. Dla osobówek o 12 procent a dla ciężarówek o 16 proc.

Jeszcze inne porównanie, w którym porównano dane z tzw, uśrednionym tygodniem czerwcowym 2019 roku, ruch aktualny był niższy o 9 proc. (osobowe) i 19 procent ( ciężarowe).

l

Początek strony