Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Scania przyczynia się do  modernizacji estońskich sił obronnych. Dostawy 265 pojazdów rozpoczną się latem tego roku, gdyż firma zdobyła większość kontraktów w początkowej fazie wielomilionowej umowy ramowej.

Zakres umowy obejmuje wyposażenie Estonii i Łotwy w pojazdy obronne w ciągu najbliższych siedmiu lat, ze względu na podwyższony stan bezpieczeństwa w Europie.

Została podpisana przez Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI) jesienią 2023 r., a Scania była jednym z kontraktowych dostawców pojazdów ciężkich. Dzięki umowie ECDI będzie w stanie pozyskać pojazdy ciężkie o łącznej wartości 437 mln EUR.

Scania wygrała siedem z dziewięciu przetargów w segmencie ciężkim  o łącznej wartości ponad 50 milionów euro, obejmującej 265 pojazdów. Dostawy będą realizowane od tego lata do następnego.

Dostawy wspierające estońską obronę będą obejmować pojazdy przeznaczone do transportu ładunków i jednostek obronnych . Będą wśród nich ciągniki siodłowe, ciężarówki platformowe oraz ciężarówki wyposażone w dźwigi i hakowce.

„Jesteśmy zadowoleni i dumni z wkładu, jaki wkrótce wniesiemy, i oczywiście jesteśmy gotowi zrobić jeszcze więcej w miarę kontynuacji prac nad umową ramową” – mówi Stefano Fedel, wiceprezes wykonawczy, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Scania.

„Scania ma długą historię wspierania narodów w budowaniu odpornego systemu obronnego w celu ochrony obywateli, wartości i praw człowieka. To część naszego zaangażowania w przyczynianie się do długotrwałego zrównoważonego rozwoju” – mówi Stefano Fedel.

 

 

Początek strony