Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

 Jednym z najczęstszych pytań w rozmowach o alternatywnych samochodach jest to skąd brać np. wodór zużywany w ogniwach paliwowych. Tu znajdziecie jedną z odpowiedzi.

Maksymalnie 60 kilogramów zielonego wodoru na godzinę zostanie wyprodukowanych przez elektrolizer wysokiej temperatury, który zostanie wybudowany przez konsorcjum sześciu firm na terenie rafinerii odnawialnego paliwa w Rotterdamie. 

Jednym z realizatorów ambitnego projektu o mocy 2,6 MW jest Sunfire, a  Unia Europejska przekazała prawie siedem milionów euro na budowę elektrolizera.

Wysokotemperaturowy elektrolizer MULTIPLHY będzie pierwszym tego typu urządzeniem o mocy wielu megawatów na świecie. Zostanie on zbudowany na terenie rafinerii paliw odnawialnych fińskiej firmy Neste w Rotterdamie, która bezpośrednio wykorzysta wyprodukowany wodór. Budowa elektrolizera kontrolowanego przez Sunfire rozpocznie się w 2021 r., a produkcja ma rozpocząć się w połowie 2022 r. Połączone badania i rozwój obejmą również możliwość zwiększenia wydajności ogniwa do 100 MW w przyszłości.
Oprócz niemieckiej firmy Sunfire zajmującej się czystymi technologiami i fińskiej firmy Neste zajmującej się produktami odnawialnymi, w projekt zaangażowane są również firmy francuskie, czeskie CEZ i luksemburska firma Paul Wurth. Pierwszy elektrolizer do produkcji wodoru z pary odpadowej z produkcji rozpoczął produkcję już wiosną 2016 r. W oparciu o pozytywne doświadczenia postanowiono zbudować większą jednostkę o wyższej produkcji i wydajności na początku 2019 r. Należy to zakończyć latem, przy uruchomieniu około 200 metrów sześciennych wodoru na godzinę. Wydajność procesu powinna osiągnąć 84%.

Początek strony