Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

Przed powrotem do pracy ponad 6000 pracowników, w zakładzie Sevel we Włoszech (spółka joint venture założona przez PSA Group i Fiata), wdrożono szeroki wachlarz środków BHP.

Środki te obejmują dezynfekcję ponad 300 000 m2 powierzchni hali produkcyjnych, montaż około 130 dozowników środka do dezynfekcji rąk, informacje wywieszone na 15 dużych billboardach i wyświetlane na 25 monitorach video, rozdanie ponad 18 000 broszur informacyjnych i 18 000 plakatów, montaż tuzina kamer monitorujących temperaturę ciała przy wejściach do zakładu i 600 punktów wyposażonych w materiały odkażające dla pracowników, służące do czyszczenia urządzeń eksploatowanych podczas pracy.

Te i inne środki są częścią porozumienia podpisanego 9 kwietnia z włoskimi związkami zawodowymi. Jednocześnie działalność w ograniczonym zakresie wznowiono również w zakładach w Cassino, Pomigliano, Termili i Mirafiori w związku z dostawą części do zakładu Sevel.

Pietro Gorlier, dyrektor operacyjny FCA na region Europy, Bliskiego Wschodu i Azji, powiedział: „Ponowne otwarcie zakładu Sevel, wraz z pracami badawczo-rozwojowymi i produkcją serii próbnych modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych w Turynie i Melfi, jest rezultatem rygorystycznych analiz i prac przygotowawczych prowadzonych we współpracy z czołowymi wirusologami i innymi ekspertami, w porozumieniu ze związkami zawodowymi”.

Przed powrotem pracowników do pracy, firma powtórzyła prace porządkowe i dezynfekcję, które wcześniej przeprowadzono 17 marca po zawieszeniu produkcji. Prace objęły 18 pomieszczeń socjalnych, 52 toalety, 29 szatni mieszczących ponad 7400 szafek, 2 punkty medyczne i 4 stołówki. Maksymalne liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków będzie ograniczona, a godziny ich otwarcia wydłużone w celu zapewnienia zgodności z wymogiem minimalnej odległości jednego metra pomiędzy poszczególnymi osobami.

Przed wznowieniem produkcji, wszystkim pracownikom zakładu Sevel przesłano link przez aplikację WhatsApp i email do strony z objaśnieniami dotyczącymi środków podjętych w każdym pomieszczeniu produkcyjnym, wraz z instrukcjami w formie nagrania wideo. Środki te obejmują zachowanie minimalnej odległości jednego metra pomiędzy osobami, instrukcje dot. mycia rąk mydłem i wodą lub żelem odkażającym, instrukcje napełniania szklanki lub butelki wodą z publicznie dostępnych dozowników, oraz nowe zasady obowiązujące w stołówce zakładowej i właściwej organizacji spotkań.

Każdy pracownik zakładu Sevel otrzymał osobisty pakiet zawierający maski chirurgiczne i rękawiczki (rozdawane codziennie) jak również okulary ochronne, które należy zakładać podczas prac porządkowych na stanowiskach pracy. Liczba dostarczonych masek oznacza również, że pracownicy, którzy dojeżdżają do pracy środkami komunikacji publicznej otrzymają dodatkową maskę na podróż do i z pracy.

Każda osoba, które dostaje się na teren zakładu pieszo lub samochodem przechodzi pomiar temperatury z wykorzystaniem kamery termowizyjnej lub termometrów bezdotykowych obsługiwanych przez pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony