Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

GRUPA TRATON dobrze radziła sobie w pierwszej połowie 2022 roku. Ale przy około 164 200 pojazdach zamówienia  spadły o 4% w stosunku do ub toku.

Chociaż na sprzedaż jednostkową miały wpływ utrzymujące się wąskie gardła w dostawach i przestój w produkcji MAN Truck & Bus związany z wojną na Ukrainie, sprzedaż jednostkowa wzrosła o 9% do około 137 300 pojazdów w pierwszych sześciu miesiącach roku dzięki konsolidacji Navistar. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 32% do 18 miliardów euro.

Wynik operacyjny GRUPY TRATON wyniósł 661 mln euro, co oznacza wzrost o 206 mln euro rok do roku. Skorygowany wynik operacyjny był jednak o 330 mln euro niższy niż w poprzednim roku i wyniósł 798 mln euro, ze względu na znaczne skutki utrzymujących się wąskich gardeł w dostawach, wynikającego z tego niższego wykorzystania mocy produkcyjnych i wyższych cen zakupu.

Christian Levin, dyrektor generalny TRATON GROUP : „Chociaż dostępność półprzewodników i innych kluczowych komponentów powoli się poprawia, nie wróciła jeszcze do normy. Jednocześnie surowce i energia stają się coraz droższe, a zasoby logistyczne są ograniczone. Niemniej jednak nasza Grupa coraz lepiej radzi sobie z tą sytuacją – nasza ciężka praca opłaciła się.

Pierwsza połowa roku była naprawdę wyjątkowa. Rozpoczyna działalność  nasza spółka joint venture, której celem jest szybkie ładowanie pojazdów użytkowych w Europie. Obecnie nie ma prawie żadnych punktów ładowania elektrycznych ciężkich ciężarówek lub autobusów, do których można by się dostać publicznie. Spółka joint venture zamierza stworzyć i prowadzić co najmniej 1700 punktów ładowania zielonej energii w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat.

GRUPA TRATON systematycznie dostosowuje portfolio swoich marek, aby skoncentrować się na pojazdach elektrycznych z zasilaniem akumulatorowym. W związku z tym firma MAN ma rozpocząć produkcję ciężkich e-ciężarówek na początku 2024 roku, prawie rok wcześniej niż pierwotnie planowano. Od początku 2025 roku firma MAN będzie produkować w swoich zakładach w Norymberdze akumulatory wysokonapięciowe do e-ciężarówek i autobusów w dużych seriach. Firma zainwestuje około 100 milionów euro w ciągu najbliższych pięciu lat, aby to urzeczywistnić.

Annette Danielski , dyrektor finansowy TRATON GROUP: „Podejmujemy właściwe środki, aby  przejść na zrównoważony transport. Dlatego w dużej mierze potwierdzamy naszą prognozę na bieżący rok. W drugiej połowie tego roku spodziewamy się poprawy podaży półprzewodników i innych kluczowych komponentów. Jednocześnie stoimy przed nowymi wyzwaniami, takimi jak gwałtownie rosnąca inflacja, rosnące stopy procentowe i braki w logistyce. Ryzyko pozostaje wysokie, a dalszy wpływ wojny na Ukrainie, w szczególności na nasz biznes, można oszacować tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

GRUPA TRATON oczekuje, że sprzedaż jednostkowa wszystkich pojazdów (w tym dostawczych MAN TGE) wzrośnie umiarkowanie  w roku obrotowym 2022, w przeciwieństwie do gwałtownego wzrostu, który pierwotnie przewidywała. Oczekuje się, że przychody ze sprzedaży nadal będą bardzo gwałtownie rosnąć.

Początek strony