Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

  1. reklama ciężarówka
"Renaulution" zaczyna już funkcjonować?

Mimo pandemicznego roku producenci zachowują optymizm. Dziś garść danych z grupy Renault.

W roku 2020 dał się mocno odczuć wpływ pandemii COVID-19: sprzedaż wyniosła 2,95 miliona samochodów, o -21,3% mniej niż w 2019 roku.

Obroty Grupy spadły o -21,7% do 43,5 miliardów euro . Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą - 337 milionów euro, co stanowi -0,8% przychodów, ale w drugim półroczu była dodatnia

Brak komponentów elektronicznych odczuwalny w całym przemyśle dotknął również Grupę Renault. Szczytowy okres braków przypadnie prawdopodobnie na drugi kwartał tego roku.  Poprawa w II półroczu 2020 to wynik udanego przyspieszenia w realizacji planu redukcji kosztów stałych, a także zmiany polityki cenowej. Priorytetem jest zyskowność i generowanie środków pieniężnych, tak jak zapowiedzieliśmy przy ogłaszaniu planu strategicznego „Renaulution”. Rok 2021 będzie trudnym rokiem, naznaczonym niepewnością związaną z pandemią i dostawami komponentów elektronicznych.– powiedział Luca de Meo, Prezes Grupy Renault.

Efekt miksu, ceny i wzbogacenia wyposażenia samochodów jest dodatni i wyniósł 172 miliony euro pomimo bogatszego wyposażenia nowych modeli oraz wyposażenia wynikającego ze zmiany przepisów. Koszty surowców wzrosły o 131 milionów euro, głównie ze względu na wyższe ceny metali szlachetnych. Jednocześnie udało się zmniejszyć koszty ogólnozakładowe o 172 miliony euro po części na skutek spadku działalności w pierwszym półroczu, ale także dzięki wysiłkom firmy.

Straty kursowe w wysokości 428 milionów euro to efekt spadku wartości najważniejszych walut i to pomimo korzyści związanych ze spadkiem wartości liry tureckiej i zmniejszeniem kosztów produkcji w Turcji.

31 grudnia 2020 roku sektor samochodowy dysponował rezerwą środków pieniężnych w wysokości 16,4 miliarda euro. A łączny zapas samochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) zmniejszył się o ponad 100 tysięcy sztuk (19%) i wyniósł 486 tys. sztuk. Odpowiadał 61 dniom sprzedaży w porównaniu do 68 dni na koniec grudnia 2019 roku.

Rada Administrująca zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanemu na 23 kwietnia 2021 roku, niewypłacenie dywidendy za rok 2020.

Grupa podtrzymuje cele do roku 2023 wyznaczone podczas ogłoszenia planu strategicznego „Renaulution”:

uzyskanie marży operacyjnej przekraczającej 3% do 2023 roku,
wygenerowanie ok. 3 miliardów euro free cash-flow operacyjnego w sektorze samochodowym za lata 2021-2023,
utrzymanie inwestycji i nakładów na badania i rozwój na poziomie ok. 8% przychodów do 2023 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony