Truck i Transport     Redakcja.tit@gmail.com

  1. reklama ciężarówka
Oznakowanie eksperymentalne na 57 drogach

Minęło już siedem lat, od kiedy oznakowanie eksperymentalne po raz pierwszy pojawiło się na szybkich drogach w naszym kraju.

W 2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) wyraziła zgodę na oznakowanie eksperymentalne w zakresie oznaczenia kierunkowego i tablic szlaku drogowego na budowanej autostradzie A1 na odcinku Toruń - Kowal. Do końca roku oznakowanie eksperymentalne zostało wyniesione na pierwszej części tego odcinka pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Kolejnym krokiem było wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego przy oznaczeniu dojazdów do bramek na punktach poboru opłat (PPO) na autostradzie A4 (PPO Karwiany i Żernica) oraz na autostradzie A2 (PPO Żdżary i Stryków). Od tego czasu oznakowanie eksperymentalne zostało już wdrożone na 57 odcinkach dróg w całej Polsce. Pod koniec 2019 r. wyniesione zostało m.in. na kilku odcinkach drogi ekspresowej S5 (woj. wielkopolskie: autostrada A2 - węzeł Lipno, woj. kujawsko-pomorskie: autostrada A1 - granica z woj. wielkopolskim) oraz na śląskim odcinku autostrady A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia.

Wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego ma na celu zwiększenie czytelności i intuicyjności oznakowania oraz uczynienie go bardziej nowoczesnym. Projekt zakłada również poprawę bezpieczeństwa ruchu i komfortu podróżowania. Znaki, odbiegające nieco od dotychczasowych, mają stanowić ewolucyjną zmianę oznakowania standardowego, stworzoną w oparciu o opinie przesyłane przez użytkowników dróg i analizy GDDKiA.

Warto przypomnieć, że warunki techniczne dla znaków drogowych są wyraźnie zdefiniowane przez przepisy prawa. Wszelkie zmiany w tym zakresie muszą więc być wprowadzane poprzez modyfikację konkretnych rozporządzeń lub zgód w ramach projektów badawczych zaakceptowanych przez KRBRD. Od 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury przeprowadza cykliczną (dwa razy do roku) ocenę zgodności oznakowania wyniesionego w terenie przez GDDKiA z obowiązującymi przepisami..

Wielu kierowców mogło przyjąć wprowadzane zmiany jako coś oczywistego. Prześledźmy więc, jakich dokonano modyfikacji.

Na autostradzie dwukrotnie (w odległości 1500 m i 500 m), a na ekspresówce tylko raz (500 m), zobaczymy dużą tablicę przeddrogowskazową (E-1), na której dodano tabliczkę z piktogramem wyjazdu z numerem węzła. W porównaniu ze zwykłym oznakowaniem na drodze ekspresowej zwiększono wielkość tablicy przeddrogowskazowej do rozmiarów stosowanych na autostradzie.

Początek strony